top of page

iensci

III. Uluslararası Sürdürülebilir

Gelişme

Çerçevesinde

“Dağ ve Ekoloji” Kongresi

(MEDESU2022)

20-21 Ekim 2022

Trabzon-Türkiye

Kongre Takvimi

Özet Gönderim Son Tarihi

12 Eylül 2022

Kongre Programı Duyurusu

07 Ekim 2022

Kayıt ve Son Ödeme Tarihi

20 Eylül 2022

Tam Metin Son Gönderim Tarihi

(Tam Metin Gönderim Zorunlu Değil)

07 Kasım 2022

Bildiri Kitabı Yayını

05 Aralık 2022

Kongre Kayıt Ücreti

Tek Bildiri Ücreti (Akademik Personel): 450 TL

İki Bildiri Ücreti (Akademik Personel): 800 TL

Tek Bildiri Ücreti (Öğrenci): 350 TL

İki Bildiri Ücreti (Öğrenci): 600 TL

 

HESAP BİLGİLERİ 

Lütfen ödemenizi 20 Eylül 2022 tarihine kadar aşağıdaki hesaba yapınız. (Ödemeyi bildirisi  kabul olan katılımcıların yapması gerekmektedir.) 

 

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ

T. İş Bankası Ankara Şubesi

IBAN: TR780006400000142006563447

Hesap Sahibi (Alıcı): İsmail Canpolat

Cari Bilgileri

Vetrolife Reklam, İsmail Canpolat

Gazikent VD: 2020223327

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ

Azerbaycanlılar için 50 manat
Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)
VÖEN: 9900003611
SWİFT Kod: AIIBAZ2X
Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU
Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208    
VÖEN: 3900212932 

KATILIM PAYI NELERİ KAPSAR?

Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi 

(online sunum yapanlar için PDF belge)

​​

AKREDİTASYON

Kongre, uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

-Türkiye'den katılımcılar için %45 kontenjan bulunmaktadır

Dağlık Alanlar, Dağ Ekosistemleri ve Dağlık Alan Ekolojisi  İle İlgili Kongre Konu Başlıkları

 1. Planlama (Mekansal Planlama:Ülke, Bölge, Havza, Peyzaj, Kırsal, Köy ve Dağlık Alan Mekansal Turizm, Rekreasyonel, Çevre Düzeni, Ekolojik Planlama, Kaynak ve Ekosistenm Tabanlı Planlama, vb)

 2. Tasarım (Mekan, Bina (Yapı), Peyzaj, Kırsal, Köy, Turizm, Rekreasyon, Çevre, Bitkisel, Endüstri Ürünleri, Ekolojik, Evrensel, Engelli Tasarım vb)

 3. Sosyoloji / Psikoloji / Sanat/ Felsefe/ Tarih/ Kimlik/ Kuram / Estetik

 4. Korunan Alanlar / Doğal ve Kültürel Miras Koruma / Belgeleme / Yenileme/ Onarım / Restorasyon /

 5. Turizm / Rekreasyon / Kültürel Turizm, Doğa Turizm /Ekoturizm / Arkeoloji/ Sitler

 6. İklim değişikliği / Yenilebilir Enerji / Su /Sürdürülebilirlik /Ekoloji /Çevre /Sürdürülebilir Gelişme

 7. Ekonomi/ Politikalar/ Mevzuat/ Yönetim/ Yönetişim/ Uygulamalar /Sektörel Sorunlar

 8. Sağlık / Pandemi /Gıda/İş Sağlığı ve Güvenlik

 9. Dağların (Dört Mevsim) Rekreasyonel ve Turizme Yönelik Spor Olanakları, Doğa Sporları ile Profesyonel Hedef Grupları için Sporlar

 10. Dağ Ekosistemlerinde Planlama, Koruma ve Yönetim

 11. Dağ Ekolojisi/Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi/Yeşil Büyüme, Mavi Büyüme-Su Kaynakları

 12. Dağlara Yönelik Yatırımlar ve Uygulamalar

 13. Dağlara İlişkin Temel Sorunlar (Yapılaşma, Enerji Yapıları, Erozyon, Turizm ve Rekreasyon, Avcılık, Bitki Örtüsünde Tahrip, Sosyal Etkiler, Farklı Kirlilik Kaynakları)

 14. Dağların Yapısal Özellikleri, Çevresel Dinamikler ve Yaşam Destek Sistemleri, Yaşam Döngüsü Analizi

 15. Dağ ve Sanat

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdullah KELKİT, Çanakkale 18 March University

Prof. Dr. Adnan KAPLAN, Ege University

Prof. Dr. Ahmet Tuğrul POLAT, Selçuk University

Prof. Dr. Alessandra Casu, Sasari University, İtaly

Prof. Dr. Alper ÇABUK, Eskişehir Technical University

Prof. Dr. Alper ÇOLAK, İstanbul University

Prof. Dr. Atila GÜL, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ, Düzce University

Prof. Dr. Aysel USLU, Ankara University

Prof. Dr. Bahar TÜRKYILMAZ, Ege University

Prof. Dr. Bahriye GÜLGÜN, Ege University

Prof. Dr. Banu APAYDIN, İstanbul Okan University,

Prof. Dr. Banu Ç.KURDOĞLU, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Banu Ö.KURTASLAN, Selçuk University

Prof. Dr. Barış KARA, Aydın Adnan Menderes University

Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL (İstanbul University)

Prof. Dr. Bernie L.DAHL, Purdue University (U.S.A.)

Prof. Dr. Bilge  ARMATLI KÖROĞLU, Gazi University

Prof. Dr. Bülent CENGİZ, Bartın University

Prof. Dr. Bülent YILMAZ, İnönü University

Prof.Dr. Cenk DURMUŞKAHYA, Katip Çelebi University

Prof. Dr. Cemil ATA, Yeditepe University

Prof. Dr. Cenap SANCAR, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Claudia JUROWSKI (Northern Arizona University, U.S.A.),

Prof. Dr. Dani SARSEKOVA (Wildlife and the Environment of S.Seifullin Kazakh Agrotechnical University),

Prof. Dr. Ebru V.ÖCALIR, Gazi University

Prof. Dr. Elif E.ŞİŞMAN, Namık Kemal University

Prof. Dr. Elmas ERDOĞAN, Ankara University

Prof. Dr. Ercan KÖSE, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Erkan POLAT, Süleyman Demirel Univesity

Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Faris KARAHAN, Atatürk University

Prof. Dr. Figen Dilek İLKE, Ankara University

Prof. Dr. Gül Sayan ATANUR, Bursa Technical University

Prof. Dr. Gülşen AYTAÇ, İstanbul Technical University

Prof. Dr. Güzin KONUK, Konya Food and Agriculture University

Prof. Dr. Hakan ALPHAN, Çukurova University

Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ, İstanbul University

Prof. Dr. Hakan OĞUZ, Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Prof. Dr. Halim PERÇİN, Ankara Univesity

Prof. Dr. Hasan YILMAZ, Atatürk University

Prof. Dr. Hüseyin DİRİK, İstanbul University

Prof. Dr. Ilgar KIRZIOĞLU, Mehmet Akif Ersoy University

Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. İsa ELİRİ, Kırıkkale University

Prof. Dr. Kağan GÜNÇE, Eastern Mediterranean University,

Prof. Dr. Koray VELİBEYOĞLU, İzmir Institute of Technology

Prof. Dr. Kürşad DEMİREL, Çanakkale 18 March University

Prof. Dr. Latif G. KAYA, Mehmet Akif Ersoy University

Prof. Dr. Levent GENÇ, Çanakkale 18 March University

Prof. Dr. Makbule ERDOĞDU, Kırşehir Ahi Evran University

Prof. Dr. Marec LORENC, University of Wroclaw (Poland)

Prof. Dr. Mehmet A. IRMAK, Atatürk University

Prof. Dr. Mehmet Faruk ALTUNKASA, Çukurova University

Prof.Dr. Mehmet SOMUNCU, Ankara University

Prof. Dr. Mehmet TOPAY, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Mehmet TUNCER, Çankaya University

Prof. Dr. Murat AKTEN, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Murat KILIÇ, Kırıkkale University

Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ, Namık Kemal University

Prof. Dr. Murat ZENGİN, Pamukkale University

Prof. Dr. Mustafa BULAT, Atatürk University

Prof. Dr. Muzaffer YÜCEL, Çukurova University

Prof. Dr. Müge AKKAR ERCAN, Middle East Technical University

Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN, Ankara University

Prof. Dr. Nazan KUTER, Çankırı University

Prof. Dr. Nuriye PEKER SAY, Çukurova University

Prof. Dr. Osman UZUN, Düzce University

Prof. Dr. Ömer İ.TULUK, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Özge ÖZDEN FULLER, Near East University

Prof. Dr. Rashmi GUJRATİ, CT University, India

Prof. Dr. Dr.Rıdvan POLAT, Bingöl University 

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Retired Academic

Prof. Dr. Sara KİTAİBEKOVA (Department of Forest Resources and Forestry),

Prof. Dr. Saye Nihan ÇABUK, Eskişehir Technical University

Prof. Dr. Serkan ÖZER, Atatürk University

Prof. Dr. Serpil ÖNDER, Selçuk University

Prof. Dr. Sevgi YILMAZ, Atatürk University

Prof. Dr. Sonay ÇEVİK, Karadeniz Technical University

Prof.Dr. Şevket ALP, Van Yüzüncü Yıl University

Prof. Dr. Şükran ŞAHİN, Ankara University

Prof.Dr. Tanay BİRİŞÇİ, Ege University

Prof.Dr. Taşkın ÖZTAŞ, Atatürk University

Prof.Dr. Tuğba KİPER, Tekirdağ Namık Kemal University

Prof. Dr. Turan YÜKSEK, Recep Tayip Erdoğan University

Prof. Dr. Tülühan YILMAZ, Çukurova Unversity

Prof. Dr. Ülkü DUMAN YÜKSEL, Gazi University

Prof.Dr. Ümit ERDEM, Aegean University

Prof. Dr. Ümit YILMAZ, University of Georgia 

Prof. Dr. Y.Çağatay SEÇKİN, İstanbul Technical University

Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Yusuf KURUCU, Ege University

Prof. Dr. Zafer C. ÖZKAN, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ, Artvin Çoruh University

Prof. Dr. Zöhre POLAT, Adnan Menderes University

Assoc. Prof. Dr. Ahmet BENLİAY, Akdeniz University

Assoc. Prof. Dr. Alper SAĞLIK, Çanakkale 18 March University

Assoc. Prof.Dr. Ayşe KALAYCI ÖNAÇ, Katip Çelebi University

Assoc. Prof. Dr. Arzu KALIN, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Ayçim T. BAŞKAYA, İstanbul Technical University

Assoc. Prof. Dr. Aygün ERDOĞAN, Karadeniz Technical University

Assoc.Prof. Dr. Aysun Canbaş TUNA, Bolu Abant İzzet Baysal University

Assoc. Prof.Dr. Aylin SALICI, Hatay Mustafa Kemal University

Assoc. Prof. Dr. Banu KARAŞAH, Artvin Çoruh University

Assoc. Prof. Dr. Buket ÖZDEMİR IŞIK, Trabzon University

Assoc.Prof.Dr.  Burçin EKİCİ, Tekirdağ Namık Kemal University

Assoc. Prof. Dr. Bülent TURGUT, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Canan CENGİZ, Bartın University

Assoc. Prof. Dr. Cem BEYGO, İstanbul University

Assoc. Prof. Dr. Cengiz TAVŞAN,  Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Çiğdem KAPTAN AYHAN, Çanakkale 18 March University

Assoc. Prof. Dr. Çiğdem SAKICI, Kastamonu University

Assoc. Prof. Dr. Derya SARI, Artvin Çoruh University

Assoc. Prof. Dr. Doruk Görkem ÖZKAN, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. E. Seda ARSLAN, Süleyman Demirel University

Assoc. Prof. Dr. Ebru Erbaş GÜRLER, İstanbul Technical University

Assoc. Prof. Dr. Ebru ERSOY TONYALIOĞLU, Aydın Adnan Menderes University

Assoc. Prof. Dr. Elif AKPINAR KÜLEKÇİ, Atatürk University

Assoc. Prof. Dr. Elif BAYRAMOĞLU, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Elif Merve ALPAK, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Elif SÖNMEZ, Altınbaş University

Assoc. Prof. Dr. Emrah YALÇINALP, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Engin EROĞLU, Düzce University

Assoc. Prof. Dr. Ersin TÜRK, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Ertan DÜZGÜNEŞ, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Filiz TAVŞAN,  Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Füruzan ASLAN, Kırklareli University

Assoc. Prof. Dr. Guguli DUMBADZE, Batumi Shota Rustaveli State University

Assoc. Prof. Dr. Hande Sanem ÇINAR, İstanbul University

Assoc. Prof. Dr. Hilal SURAT, Artvin Çoruh University

Assoc. Prof. Dr. Hilal TURGUT, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Işık SEZEN, Atatürk University

Assoc. Prof. Dr. İ. Emre KAVUT, Mimar Sinan Fine Arts University

Assoc. Prof. Dr. Kübra YAZICI, Yozgat Bozok University

Assoc. Prof. Dr. Maira KUSSAINOVA, Kazakh National Agrarian Research University)

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Akif ERDOĞAN, Mustafa Kemal University

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ali YÜZER, İstanbul Technical University

Assoc. Prof. Dr. Mehmet ÇETİN, Kastamonu University

Assoc. Prof.Dr. Meliha AKLIBAŞINDA, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Assoc.Prof. Dr. Merve Ersoy MİRİCİ, Bursa Technical University

Assoc. Prof. Dr. Murat YEŞİL, Ordu University

Assoc. Prof.Dr. Mustafa ERGEN, Sakarya University of Applied Sciences

Assoc. Prof. Dr. Müberra PULATKAN, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Neslihan DEMİRCAN, Atatürk University

Assoc. Prof. Dr. Nilgün GÜNEROĞLU, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Nurdan ERDOĞAN, Izmir Demokrasi University

Assoc. Prof. Dr. Oğuz KURDOĞLU, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Olgu ÇALIŞKAN, Middle East Technical University

Assoc. Prof. Dr. Osman ARAYICI, Mimar Sinan Fine Arts University,

Assoc. Prof. Dr. Ömer ATABEYOĞLU, Ordu University

Assoc. Prof. Dr. Ömer Kamil ÖRÜCÜ, Süleyman Demirel University

Assoc. Prof. Dr. Ömer Lütfi ÇORBACI, Recep Tayyip Erdoğan University

Assoc. Prof. Dr. Pervin YEŞİL, Ordu University

Assoc. Prof. Dr. Salih SALBACAK, Fatih Sultan Mehmet Foundation University

Assoc. Prof. Dr. Sara DEMİR, Bursa Technical University

Assoc. Prof. Dr. Sefa AKBULUT, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Sema MUMCU, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Serap YILMAZ, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Sertaç GÜNGÖR, Selçuk University

Assoc. Prof. Dr. Sevgi GÖRMÜŞ CENGİZ, İnönü University

Assoc. Prof. Dr. Sevgi ÖZTÜRK, Kastamonu University

Assoc. Prof. Dr. Sibel SARIÇAM, Osman Gazi University

Assoc. Prof. Dr. Sima POUYA, İnönü University

Assoc. Prof.Dr. Sultan S. KURT KONAKOĞLU, Amasya University

Assoc. Prof. Dr. Şebnem ERTAŞ BEŞİR, Akdeniz University

Assoc. Prof. Dr. Şule KISAKÜREK, Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Assoc. Prof. Dr. Tahsin TILMAZ, Akdeniz University

Assoc. Prof. Dr. Tendü Hilal GÖKTUĞ, Adnan Menderes University

Assoc. Prof. Dr. Tonguç TOKOL, Marmara University

Assoc. Prof. Dr. Tuğba DÜZENLİ, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ, İstanbul Aydın University

Assoc. Prof. Dr. Uzay KARAHALİL, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Ümit ARPACIOĞLU, Mimar Sinan Fine Arts Universitesi

Assoc. Prof. Dr. Yasin DÖNMEZ, Karabük University

Assoc. Prof. Dr. Yaşar Bahri ERGEN, Aksaray University

Assoc. Prof. Dr. Yıldız AKSOY, İstanbul Civilization University

Assoc. Prof. Dr. Z.Ezgi KAHRAMAN,  Çankaya University

Assoc. Prof. Dr. Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN, Uludağ University

Assoc. Prof. Dr. Zuhal DİLAVER, Ankara University

Ass. Prof. Dr. Merih KASAP, Altınbaş University

Inst. Dr. Gülşah BİLGE, Ordu Üniversitesi

Inst. Dr. Volkan ATEŞ, Kırıkkale University

Inst. Dr.Sibel AKTEN, Isparta University of Applied Sciences

Dr. Mariana GOLUMBEANU, National Institute for Marine Research "Grigore Antipa"

Ass.Prof.Dr.Ayhan KARADAYI, Karadeniz Technical University

Ass.Prof. Dr.Bahar Başer KALYONCUOĞLU, Medipol University

Ass.Prof. Dr.Berkant KONAKOĞLU, Amasya University

Ass.Prof.Dr.Bora YILDIRIM, Kırıkkale University

Ass.Prof.Dr. Demet EROL, Gazi University

Ass.Prof.Dr.Demet YILMAZ YILDIRIM, Karadeniz Technical Univesity

Dr.Didem Eylem DİZDAR, Bilkent University

Ass.Prof.Dr.Duygu DOĞAN, Denizli Pamukkale University

Ass.Prof.Dr.Elif AKYOL ŞATIROĞLU, Recep Tayyip Erdoğan University

Ass.Prof.Dr.Dr.Elif SAĞLIK, Çanakkale 18 March University

Dr.Elif TOPÇU, Ministry of Agriculture and Forestry

Ass.Prof.Dr.Eylül MALKOÇ, Trakya University

Ass.Prof. Dr.Gökhan Hüseyin ERKAN, Karadeniz Technical University

Ass.Prof.Dr.Gümüş Funda GÖKÇE, Düzce University

Ass.Prof.Dr.Halil DUYMUŞ, Çukurova University

Ass.Prof.Dr.İbrahim HOŞAFLIOĞLU, Iğdır University

AssProf.Dr.Kıymet Pınar KIRKIK AYDEMİR, Bolu Abant İzzet Baysal University

Ass.Prof.Dr.Kumru ARAPKİROĞLU, Bilkent University

Ass.Prof.Dr.Mahire ÖZÇALIK, Kırıkkale University

Ass.Prof.Dr.Meryem Bihter BİNGÜL BULUT, Kırıkkale University

Ass.Prof.Dr.Dr.Muhammed Ali ÖRNEK, İstanbul Technical University

Ass.Prof.Dr.Mustafa ATMACA, Mustafa Kemal University

Ass.Prof.Dr.Mustafa Reşat SÜMERKAN, Karadeniz Technical University

Ass.Prof.Dr.Oğuz ATEŞ, Kırklareli University

Dr.Oktan NALBANTOĞLU, Bilkent University

Ass.Prof.Dr.Orkun AKTAŞ, Kırıkkale University

Ass.Prof.Dr.Osman ÜÇÜNCÜ, Karadeniz Technical University

Ass.Prof.Dr.Ömer Faruk UZUN, Sakarya University of Applied Sciences

Ass.Prof.Dr.Özgür Kamer AKSOY, Adnan Menderes University

Ass.Prof.Dr.Özlem ERDOĞAN, Kırklareli University

Dr.Sahar POUYA

Ass.Prof.Dr.Serhat CENGİZ, İnönü University

Dr.Sheyda MAHARRAMOVA, Azerbaijan Food Safety Institute

Dr.Sibel AKTEN, Isparta University of Applied Sciences

Ass.Prof.Dr.Simay KIRCA, İstanbul University

Ass.Prof.Dr.Şeyma ŞENGÜR, Ordu University

Ass.Prof.Dr.Şirin Gülcen EREN, Süleyman Demirel University

Ass.Prof.Dr.Taki Can METİN, Kırklareli University

Kongre Kurulu

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI

Kongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Öner DEMİREL

Kongre Eş-Başkanı

Prof. Dr. Ersan BAŞAR

Kongre Eş-Başkanı

İletişim

Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080, Trabzon, Türkiye

 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan kongre, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından desteklenmekte olup IKSAD Yayınevi tarafından kongre hizmetleri yürütülecektir. “III. Uluslararası Sürdürülebilir Gelişme Çerçevesinde “Dağ ve Ekoloji” Kongresi (MEDESU2022)” Kongresi kapsamınsa, yurt içinden ve yurt dışından nitelikli bilim insanlarını bir araya getirmek, Dağ Ekosistemleri öncelikli olmak üzere Doğa Bilimleri ile Ekoloji Bilimleri konusunda değerli araştırmaları sunmak, bilgileri paylaşmak ve uluslararası ortak bir platform oluşturmak amaçlanmaktadır.

 2. Kongre, 20-21 Ekim 2022 tarihleri arasında çevrimiçi ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. 

 3. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde katılımlı ve yüz yüze 18-20 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve kısaltması MACODESU2015 olan 1.Sürdürülebilir Deniz ve Kıyı Alanları Gelişimi" başlıklı Uluslararası Konferans’ın devamı olarak, 2.Uluslararası Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Çerçevesinde “KENT” ve “EKOLOJİ” (CEDESU2021 başlıklı kongre Uzaktan erişimli (online) olmak üzere 2-3 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve yine K.T.Ü.’nin ev sahipliğinde yapılmıştır. 

 4. Her iki Uluslararası Konferans ve Kongre, katılımlı ve başarılı bir şekilde tamamlanmış olup her iki uluslararası etkinlik kapsamında özet ve tam metin kitapları yayınlanmıştır.

 5. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan kongre ile Doğa Bilimleri çatısı altında yer alan tüm disiplinlerin yanı sıra Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Mimarlık  Bilimleri gibi disiplinleri de bir araya getirerek ortak bir dil ve vizyonun oluşturulması, bilimsel ve teknik tartışmaların yapılabilmesi, interdisipliner ve multidisipliner çalışmalarla Dağlık alanlar ile barındırdığı ekosistemlere yönelik çok yönlü bilgi paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır.

 6. MEDESU2022, gerek bilim ve danışma kurulu gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından doçentlik ve profesörlük kadrolarına atanmak da dâhil olmak üzere, ilgili Kurumların akademik yükselme kriterlerini karşılamaktadır. Ayrıca kongrede sunulan bildiriler, Akademik Teşvik Kapsamında da değerlendirilmektedir.

 7. Kongrede sunulan bildiriler, Türkçe ve İngilizce özetlerin yer aldığı Özet Kitabı ya da  tam metinlerin bulunduğu tam metin kitabında basılacak olup her iki kitapta da ISBN numarası yer alacaktır.

 8. Ayrıca isteyen katılımcılar, Kongre Kitabında sadece “Özet” olarak basılmış olan bildirilerini tam metin olarak aşağıdaki listede verilen TR Dizinde yer alan ya da uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanması için başvuruda bulunabilirler Ancak Dergilerin kendi yayım politikaları ve süreçleri dahilinde uygun olması durumunda yayımlanması mümkün olabilecektir.  Bu nedenle Dergi süreçleri Kongre Düzenleme Kurulu ile bir ilişkisi bulunmamaktadır.

 

Makalelerin yayımlanabileceği dergi listesi aşağıda verilmiştir.

 1. Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi https://dergi.tdf.gov.tr/tr/

 2. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)  https://dergipark.org.tr/en/pub/mbud

 3. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi  https://dergipark.org.tr/en/pub/peyad

 4. İç Mimarlık ve Akademi Dergisi http://journals.sekizgenacademy.com/index.php/inda

 5. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences https://dergipark.org.tr/tr/pub/atrss

 6. Korunan Alanlar Araştırma Dergisi (JoPAR) https://mimarlikbilimleri.com/ojs/index.php/journalofprotectedareasresearch

 7. Mekansal Planlama ve Tasarım Dergisi (sekizgenacademy.com/journals/index.php/spad

 8. GSI Journals Serie B: Advancements in Business and Economics https://dergipark.org.tr/tr/pub/abe

 9. GSI Journals Serie C: Advancements in İnfornation Sciences and Technologies https://dergipark.org.tr/tr/pub/aist

 10. Journal of Sketchle,  https://sketchle.eskisehir.edu.tr

Değerli Bilim İnsanları

Kongre Koordinatörü

Doç. Dr. Seyithan SEYDOŞOĞLU, İKSAD Bilimsel Destek Koordinatörü

Kongre Danışma Kurulu

İsmet ÜLKER (Jeomorphologist-Geologist, Mountain and Nature Protection Platform Founding  Honorary President) 

Prof.Dr.Alper ÇABUK (Vice Rector, Eskişehir Technical University)

Prof.Dr.Hasan KARAL ((Vice Rector, Trabzon University) President, Trabzon City Council)  

Prof.Dr.Ahmet Tuğrul POLAT, (Vice Rector, Selçuk University) 

Yasin  OTUZOĞLU (President, UCTEA Chamber of Landscape Architects)   

Prof.Dr.Ümit ERDEM (European Ecological Federation Turkey Representative)

Prof.Dr. Fatih BEKTAŞ (Trabzon University, Dean, Faculty of Sports Sciences)

Nihat ACAR (Savşat Mayor of the Municipality) 

Prof.Dr.Atila GÜL (President of Architectural Sciences Platform)

Prof.Dr.Ali TEMİZ (Dean, Faculty of Forestry, Karadeniz Technical   University)  

Prof.Dr.Zafer ÖLMEZ (Dean, Faculty of Forestry, Çoruh University),   

Prof.Dr.Bülent YILMAZ (Dean, Faculty of Fine Arts and Design, İnönü Univesity) 

Prof.Dr.Bülent CENGİZ (Dean, Faculty of Engineering, Architecture and Design Bartın   University),   

Prof.Dr.Murat ZENGİN (Dean, Faculty of Architecture and Design, Pamukkale   University),   

Prof.Dr.Murat ÖZYAVUZ, (Dean, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture   

H.Alper AKIN, President of Living Cities Platform

Prof.Dr.Caner ZAMBAK, Prof.Dr.Ahmet Cengiz YILDIZCI, Prof.Dr.Hasan Hayri TOK (TU- BENA/Turkish BENA Members),   

Dr.Mariana GOLUMBEANU, (BENA/Balkan Environmental Association)   Represantatives) 

Ahmet İhsan HACIFETTAHOĞLU  (President, Chamber of Landscape Architects Trabzon Branch) 

Oğuzhan HACISALİHOĞLU (President, Trabzon FotoForum Association)

Inst. Kadir ŞİŞKİNOĞLU, Trabzon University, Eyelight Art House, Painter

Lokal Düzenleme Kurulu

President, Prof.Dr.Banu. Ç. KURDOĞLU, Karadeniz Teknik University

Assoc.Prof.Dr. Buket.ÖZDEMİR IŞIK, Trabzon University

Assoc.Prof.Dr. Bülent TURGUT, Karadeniz Teknik University 

Assoc.Prof.Dr. Elif BAYRAMOĞLU, Karadeniz Teknik University

Assoc.Prof.Dr. Ertan DÜZGÜNEŞ, Karadeniz Teknik University

Assoc.Prof.Dr. Hilal TURGUT, Karadeniz Teknik University

Assoc.Prof.Dr. Oğuz KURDOĞLU, Karadeniz Teknik University

Assoc.Prof.Dr. Ömer Kamil ÖRÜCÜ, Süleyman Demirel University

Assoc.Prof.Dr. Sara DEMIR, Bursa Teknik University

Assoc.Prof.Dr. Sefa AKBULUT, Karadeniz Teknik University

Assoc.Prof.Dr. Sercan EROL, Karadeniz Technical University

Assoc.Prof.Dr. Şebnem ERTAŞ BEŞİR, Akdeniz University

Assoc.Prof.Dr. Uzay KARAHALİL, Karadeniz Teknik University

Assoc.Prof.Dr. Ümit ARPACIOĞLU, Mimar Sinan Güzel Sanatlar University

Assoc.Prof.Dr. Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN, Uludağ University

Assoc. Prof.Dr. Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU, Amasya University

Asst.Prof.Dr.Mahire ÖZÇALIK, Kırıkkale University

Ast.Prof.Dr.  Meryem B. BİNGÜL BULUT, Kırıkkale University

Inst. Dr. Volkan ATEŞ, Tarsus University

Res.Ass. Kadir T. ÇELİK, Amasya University

Res.Ass. Seyhan SEYHAN, Karadeniz Teknik University

Res.Ass. Pınar Ö. YENİÇIRAK,  Karadeniz Teknik University

Res.Ass. Tuba.G. AYDOĞAN, Kırıkkale University

Res.Ass. Abdullah ÇİĞDEM, Karadeniz Teknik University

Res.Ass. Duygu AKYOL, Karadeniz Teknik University

Res.Ass. Elif KAYA, Karadeniz Teknik University

Landscape Architect T. USTASÜLEYMAN YAYLALI (Master of Science), Karadeniz Teknik University

Kongre Sekreterlik Komitesi

Assoc.Prof.Dr.Ertan DÜZGÜNEŞ, Karadeniz Teknik University

Res.Ass. Abdullah ÇİĞDEM, Karadeniz Teknik University

Res.Ass. Duygu AKYOL, Karadeniz Teknik University

Res.Ass. Duygu KARRABIÇAK GÜNAYDIN, Nevşehir Hacı Bektaşi Veli University

Res.Ass. Elif KAYA, Karadeniz Teknik University

Res.Ass. Ezel Yağmur ÇEBİ OKUMUŞ, Karadeniz Teknik University

Res.Ass. Kadir T. ÇELİK, Amasya University

Res.Ass. Makbule Nur ONUR, Karadeniz Teknik University

Res.Ass. Pınar Ö. YENİÇIRAK, Karadeniz Teknik University

Res.Ass. Seyhan SEYHAN, Karadeniz Teknik University

Res.Ass. Tuba.G. AYDOĞAN, Kırıkkale University

Landscape Architect Çağla AYDEMİR (Master of Science), Süleyman Demirel University

Landscape Architect Gizem DİNÇ (Master of Science), Süleyman Demirel University

Landscape Architect Umut GÜLER (Master of Science),  Ankara University

Yönetim Kurulu

Prof.Dr.Turan YÜKSEK, Recep Tayyip Erdoğan University

Assoc.Prof.Dr.Arzu KALIN, Karadeniz Teknik University

Assoc.Prof.Dr.Doruk G. ÖZKAN, Karadeniz Teknik University

Assoc.Prof.Dr.Elif. M. ALPAK, Karadeniz Teknik University

Assoc.Prof.Dr.Emrah YALÇINALP, Karadeniz Teknik University

Assoc.Prof.Dr.Müberra PULATKAN, Karadeniz Teknik University

Assoc.Prof.Dr.Nilgün GÜNEROĞLU, Karadeniz Teknik University

Assoc.Prof.Dr.Ömer L. ÇORBACI, Recep Tayyip Erdoğan University

Assoc.Prof.Dr.Sema MUMCU, Karadeniz Teknik University

Assoc.Prof.Dr.Serap YILMAZ, Karadeniz Teknik University

Assoc.Prof.Dr.Sima POUYA, İnönü University

Assoc.Prof.Dr.Tuğba DÜZENLİ, Karadeniz Teknik University

Asst. Prof. Dr.Elif AKYOL ŞATIROĞLU, Recep Tayyip Erdoğan University

Inst..Aslı G.ÖMEROĞLU, Karadeniz Teknik University

Dr.Sahar POUYA

Simultane ve Çeviri Komitesi

Assoc.Prof.Dr.Elif. TOKDEMİR DEMIREL, Kırıkkale University

Ass.Prof.Dr.Işıl Günseli KAÇAR, Middle East Technical University

Inst. Gülseren GÜLDESTE, Ufuk University

Inst. Merve ŞENOL, Ufuk University

Doğa Armağan DEMİREL, MA Student at Goethe University Frankfurt

Özet Gönderimi

Kongreye özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Kongremiz ULUSLARARASI niteliğe sahip olduğu için İngilizce özet gönderilmesi zorunludur.

Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir.

Değerlendirme sonucu, gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir.

 

Özet Yazım Kuralları

Kenar boşlukları   : 2,5 cm

Yazı Karakteri       : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı            : 1,00 cm

BAŞLIK                    : Tüm harfler büyük

Anahtar Kelimeler :  En az 3 adet

Kelime Sayısı         : En az 250 adet

Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur. 

Özetlerinizi word/doc/docs formatında en geç   12 Eylül 2022 tarihine kadar iensciconference@gmail.com adresine gönderilmelidir.

(Öz Metin Örnek Format)

Tam Metin Gönderimi

Tam metinlerinizi Kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 07 Kasım 2022 saat 17:00 kadar iensciconference@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. 

Tam metinlerde benzerlik oranı %30 üzerindeki çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Tam Metin Yazım Kuralları

Kenar boşlukları   : 2,5 cm

Yazı Karakteri       : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı            : 1,00 cm

BAŞLIK                    : Tüm harfler büyük

Alt Başlık                : Küçük

Sayfa sayısı            : En az 5 sayfa olmalıdır. Üst sınır 25 sayfadır.

 

Tam Metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL VE YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER,  KAYNAKLAR kısımları ayrı başlıklar altında yazılmalıdır

ATIF BİÇİMİ: APA 6 Style atıf biçimini kullanılmalıdır.

Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim, soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, şehir ve Ülke, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur. (Tam Metin Örnek Format)

bottom of page