top of page

iensci

ULUSLARARASI EKOLOJİ VE

ÇEVRE KONGRESİ

1-2 Mayıs 2023 / Bakü-Azerbaycan

Bakü Mühendislik Üniversitesi

Kongre Takvimi

Özet Gönderim Son Tarihi

16 Nisan 2023

Kayıt ve Son Ödeme Tarihi

20 Nisan 2023

Kongre Programı Duyurusu

24 Nisan 2023

Tam Metin Son Gönderim Tarihi

(Tam Metin Gönderim Zorunlu Değil)

10 Mayıs 2023

Bildiri Kitabı Yayını

25 Mayıs 2023

Kongre Kayıt Ücreti

Tek Bildiri Ücreti: 450 TL

İki Bildiri Ücreti: 700 TL

 

HESAP BİLGİLERİ 

Lütfen ödemenizi 20 Nisan 2023 tarihine kadar aşağıdaki hesaba yapınız. (Ödemeyi bildirisi  kabul olan katılımcıların yapması gerekmektedir.) 

 

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ

16 Nisan 2023 Tarihinde Eklenecektir

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ

Azerbaycanlılar için 50 manat
Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)
VÖEN: 9900003611
SWİFT Kod: AIIBAZ2X
Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU
Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208    
VÖEN: 3900212932 

KATILIM PAYI NELERİ KAPSAR?

Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi 

(online sunum yapanlar için PDF belge)

​​

AKREDİTASYON

Kongre, uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

-Türkiye'den katılımcılar için %45 kontenjan bulunmaktadır

Kongre Konuları

 • İklim Krizi

 • Çevre Politikaları

 • Covid-19 Pandemisinin Çevresel Boyutları

 • Su Kirliliği ve Yönetimi

 • Toprak Kirliliği ve Yönetimi

 • Havza ve Su Kalitesi Yönetimi

 • Katı, Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi

 • Hava Kirliliği ve Koku Emisyonlarının Kontrolü

 • Su-Atıksu Arıtımı, Ürün ve Enerji Geri Kazanımı ve Arıtma Çamurlarının Yönetimi

 • Atıksu Epidemiyolojisi

 • Çevre Yönetim Sistemleri, Uygulama ve Araçları

 • Çevre Mühendisliğinde Dijital Çözümler: Ölçüm, Analiz, İzleme ve Değerlendirme

 • Çevre Mühendisliği Eğitimi

 • Çevre Mühendisliğinde Örgütlenme ve Disiplinlerarası İlişki

 • Çevre ve Mühendislik Etiği

 • Çevre Ekonomisi

 • Çevre Yönetimi ve Hukuku

 • Çevresel Etki (ÇED) ve Risk Değerlendirme

 • Çevresel Güvenlik : Su, Gıda, Hava, Enerji Güvenliği

 • Gürültü Kirliliği ve Yönetimi

 • Işık Kirliliği

 • Önleyici Çevre Yönetimi, Temiz Üretim ve Kirlilik Önleme

 • Doğal Kaynak Yönetimi

 • Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler

 • Kentleşmede Doğa Odaklı Çözümler

 • Yaşam Döngüsü Yönetimi

 • Yenilenebilir Enerji

Bilim Kurulu

Assoc. Prof. Dr. Pərviz Məmmədov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Vüqar Muradov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan

Prof. Dr. Sabir Orucov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Prof. Dr. Rəvan Rəhimov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Afər Əlifov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Yusif Abdullayev - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Pərviz Həsənov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Azər Əhmədov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Vaqif Məmmədov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Rəşail İsmayılov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Elçin Sultanov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. İsa Qasımov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Cəlaləddin Vəliyev - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Ramis Məmmədov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Vaqif Şirəliyev - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Yasin Xəlilov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Arzu Məmmədova - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Namiq Abbasov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Zahid Məmmədov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Qafar Ocaqlı - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Xaqan Balayev - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Rabil Mehtiyev - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Tauseef ur Rehman- The Islamia University of Bahawalpur, Pakistan

Assist. Prof. Dr. Mujahid Ali - Water Management Research FarmRenala Khurd, Pakistan
Ph.D Röya Nəzərova - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Ph.D Tünzalə Məmmədzadə - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Ph.D Nizami Məmmədzadə - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan

Kongre Kurulu

Prof. Dr. Havar MEMMEDOV

Bakü Mühendislik Üniversitesi Rektörü

Kongre Onursal Başkanı

Doç. Dr. Elçin SÜLEYMANOV

Bakü Mühendislik Üniversitesi Rektör Yar.

Kongre Başkanı

Doç. Prof. Dr. Afer ELİFOV

Bakü Mühendislik Üniversitesi, Dekan

Kongre Eş Başkanı

İletişim

Bakı Mühəndislik Universiteti, Xırdalan şəh., Həsən Əliyev küç., 120 AZ0101, Abşeron, Azərbaycan

Düzenleme Kurulu

Assoc. Prof. Dr. Afər Əlifov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Pərviz Həsənov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Pərviz Məmmədov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Vüqar Muradov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Yusif Abdullayev - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Rəşail İsmayılov - Baku Engineering University, Baku- Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Jale NAKTİYOK - Atatürk University, Erzurum- Türkiye

Özet Gönderimi

Kongreye özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Kongremiz ULUSLARARASI niteliğe sahip olduğu için İngilizce özet gönderilmesi zorunludur.

Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir.

Değerlendirme sonucu, gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir.

 

Özet Yazım Kuralları

Kenar boşlukları   : 2,5 cm

Yazı Karakteri       : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı            : 1,00 cm

BAŞLIK                    : Tüm harfler büyük

Anahtar Kelimeler :  En az 3 adet

Kelime Sayısı         : En az 250 adet

Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur. 

Özetlerinizi word/doc/docs formatında en geç 16 Nisan 2023 tarihine kadar iensciconference@gmail.com adresine gönderilmelidir.

(Öz Metin Örnek Format)

Tam Metin Gönderimi

Tam metinlerinizi Kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 10 Mayıs 2023 saat 17:00 kadar iensciconference@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. 

Tam metinlerde benzerlik oranı %30 üzerindeki çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Tam Metin Yazım Kuralları

Kenar boşlukları   : 2,5 cm

Yazı Karakteri       : Times New Roman, 12 Punto

Satır aralığı            : 1,00 cm

BAŞLIK                    : Tüm harfler büyük

Alt Başlık                : Küçük

Sayfa sayısı            : En az 5 sayfa olmalıdır. Üst sınır 25 sayfadır.

 

Tam Metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL VE YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER,  KAYNAKLAR kısımları ayrı başlıklar altında yazılmalıdır

ATIF BİÇİMİ: APA 6 Style atıf biçimini kullanılmalıdır.

Ayrıca bildiri de yer alan tüm yazarlara isim, soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, şehir ve Ülke, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur. (Tam Metin Örnek Format)

bottom of page